Kajúci akatist

2 okt

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Kondák 1

Kňaz: Som priepasťou hriechu a blatom všetkej nečistoty, schránkou všetkých zlých a nemiestnych skutkov. Beda mi, Bože môj, beda mi! Tvorca a Stvoriteľ môj, beda mi, Svetlo mojej duše! Čo ti mám povedať ja, čo som sa vzdialil spred tvojej tváre? Ako mám hovoriť ja, čo som odvrátil zrak od tvojho svetla? Porušil som tvoje prikázanie ako kedysi Adam a nikdy som ti nepriniesol obetu pokánia. Teraz som však spoznal svoj pád, preto ti z hĺbky mojej duše v pokání volám,Milosrdný: Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Ľud: Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Ikos 1

Kňaz: Ty si môj Boh, tvorca a môj stvoriteľ, ochranca môjho života i môj zástanca a ja som len tvoje stvorenie, dielo tvojich rúk. No beda mi! Panuje vo mne hriech prarodičov a moja zlá vôľa má vládu nado mnou. Som ako otrok, čo stále otročí hriechu a tak podnecujem tvoj hnev, Vládca môj a Bože. Utiekam sa však k tvojej láskavosti a takto ťa pokorne prosím, Dobrotivý:

Ľud: Zmiluj sa, Tvorca môj preslávny. Zmiluj sa, Stvoriteľ môj predivný. Zmiluj sa, Bože môj predvečný. Zmiluj sa, Pane môj nesmrteľný. Zmiluj sa, Vládca môj najmilostivejší. Zmiluj sa, Kráľ môj najmocnejší. Zmiluj sa, lebo od nebytia k bytiu si ma povolal. Zmiluj sa, lebo si do môjho tela vdýchol nesmrteľnú dušu. Zmiluj sa, lebo si ma poctil svojím obrazom a podobou. Zmiluj sa, lebo si ma povýšil nad všetko viditeľné. Zmiluj sa, lebo si mi dal schopnosť poznávať ťa a milovať. Zmiluj sa, lebo ma udržuješ pri živote svojou milosťou.

Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Kondák 2

Kňaz: Vládca môj a Pane,ako sa smiem priblížiť k tebe, ponorený do mnohých hriechov? Ako sa osmelím pozdvihnúť svoj zrak k tebe, môjmu najjasnejšiemu stvoriteľovi? Aké pokánie ti prinesiem? Ak zaplačem, svojimi slzami iba poškvrním zem; ak budem vzdychať ako mýtnik, myslím, že iba obťažím nebesia. Ale ty ma očisť pokáním od všetkej škvrny a moju dušu osvieť jasom tvojej milosrdnej tváre, aby som ti radostne spieval: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 2

Kňaz: Ustavične som bral ľahkovážne slová tvojich úst a nikdy som nekráčal cestou tvojich prikázaní. Usilovne som však konal podľa vôle diabla a vytrvalo som chodil po ceste mojich náruživostí. Teraz, keď som si trpko uvedomil moje pády, so slzami ťa hľadám, nezapadajúce moje Svetlo, a kajúcne volám:

Ľud: Zmiluj sa, lebo som sa počal v neprávosti. Zmiluj sa, lebo som sa v hriechoch narodil. Zmiluj sa, lebo som svoj život premárnil. Zmiluj sa, lebo som nedbal o svoju spásu. Zmiluj sa, lebo som sa neusiloval žiť bohumilo. Zmiluj sa, lebo som stále konal podľa moju vôľu, ba ešte viac vôľu Zlého. Zmiluj sa, lebo som sa vzdialil od teba, večné Svetlo. Zmiluj sa, lebo som zablúdil v púšti mojich vášní. Zmiluj sa, lebo som sa odcudzil tvojej milosti. Zmiluj sa, lebo som svoju dušu vydal hriešnej temnote. Zmiluj sa, lebo som porušovateľ tvojho zákona. Zmiluj sa, lebo nezachovávam tvoje príkazy.

Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Kondák 3

Kňaz: Je dobré a správne nevzďaľovať sa od teba, Prameň svetla. Lenže tma hriechov, ktorú som na seba uvalil mojimi zlými skutkami, pohlcuje ma sťa noc a zatemňujúc moju dušu, odvádza ma od teba, môjho Boha. Preto ťa prosím, môj Stvoriteľ, udri bleskom a rozožeň mrak mojich vášní, aby som v tvojom svetle uzrel svetlo a mohol ti vďačne spievať: Aleluja

Ikos 3

Kňaz: Hranice zákona som prekročil, ja úbožiak, a páchal som hriechy o ktorých je hanba aj hovoriť. Ale ty, Bože, poznáš srdce každého a všetko prenikáš svojím pohľadom. Neodhaľ, prosím, moje skryté skutky pred anjelmi, ani ma neuvrhni do ohnivej priepasti. Zľutuj sa nado mnou a odpusť mi všetky zlé skutky, keď k tebe takto volám:

Ľud: Zmiluj sa, lebo som poškvrnený mnohými hriechmi. Zmiluj sa, lebo namiesto raja som sa usídlil v podsvetí. Zmiluj sa, lebo som miloval tmu viac ako svetlo. Zmiluj sa, lebo som sa vrhol do ohnivej pece vášní. Zmiluj sa, lebo som ťa zarmútil nevhodnými rečami. Zmiluj sa, lebo som prehliadal tvoje ustanovenia. Zmiluj sa, lebo som odsúdil svojho blížneho. Zmiluj sa, lebo som ohováral svojho brata. Zmiluj sa, lebo som ti nesplnil moje sľuby. Zmiluj sa, lebo som nezachoval rady svojho duchovného otca. Zmiluj sa, lebo som vyslovoval tvoje meno nadarmo. Zmiluj sa, lebo nič dobré som pred tebou nevykonal.

Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Kondák 4

Kňaz: Životodarná Trojica, ty si Život a Prameň života, nerozdielne a nezmiešané božstvo, Otec, Syn i Svätý Duch. Zhliadni na mňa, veď som stvorený na tvoj obraz a podobu a obnov môj um, usmerni moje slová a posväť moju dušu, aby ti moja obnovená, z troch častí zložená, bytosť duchovne spievala: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 4

Kňaz: Som iba zem a vrátim sa do zeme, z ktorej som bol vzatý, ako si to riekol ty sám, preslávny môj Stvoriteľ. Ale skôr, než nadíde moja smrť a než zostúpim do hrobu, prehodnocujem svoj márnivý život a tebe, svojmu Tvorcovi, volám:

Ľud: Zmiluj sa, lebo ma vášne tmou zahalili. Zmiluj sa, lebo som zblúdil na mojich chodníkoch. Zmiluj sa, lebo ma premohlo lakomstvo. Zmiluj sa, lebo ma závisť zožierala. Zmiluj sa, lebo som jedával viac než dosýta. Zmiluj sa, lebo som ťa rozhneval opilstvom bez miery. Zmiluj sa, lebo som nenasýtil hladného. Zmiluj sa, lebo som nepodal nápoj smädnému. Zmiluj sa, lebo som nemiloval svojho brata. Zmiluj sa, lebo som si kedysi nevážil svojich rodičov. Zmiluj sa, lebo som hrešil proti tebe skutkom, slovom i myšlienkou. Zmiluj sa, lebo som sa previnil svojimi dobrovoľnými i nedobrovoľnými zlými skutkami.

Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Kondák 5

Kňaz: Tam, kde to chceš ty, všemohúci Bože, ustupujú zákony prírody. Moja prirodzenosť ma ustavične pobáda k hriechu a zotročuje, no ty, ako Tvorca prirodzenosti, uhas jej hriešne pohnútky a obnov ju rosou tvojej milosti, aby som ti bez zábran spieval: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 5

Kňaz: Kto kedy hrešil tak, ako ja úbožiak? Ktorý hriech som ešte nespáchal? Akej neprávosti som sa ešte nedopustil? Aký druh zla som zatiaľ nevtlačil do mojej duše? Beda mi, beda! Čo len so mnou bude a kam sa podejem? Ale skôr, než nastane čas tvojej spravodlivej odplaty, milosrdný Bože, prosím ťa pokorne ako márnotratný syn svojho otca:

Ľud: Zmiluj sa nado mnou úbohým. Zmiluj sa nado mnou nemilosrdným. Zmiluj sa nado mnou krutým. Zmiluj sa nado mnou hnevlivým. Zmiluj sa nado mnou ctižiadostivým. Zmiluj sa nado mnou pyšným. Zmiluj sa nado mnou poškvrneným. Zmiluj sa nado mnou nečistým. Zmiluj sa nado mnou zlomyseľným. Zmiluj sa nado mnou pomstychtivým. Zmiluj sa, lebo mi srdce skamenelo. Zmiluj sa, lebo ma svedomie páli.

Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Kondák 6

Kňaz: Neskrývaj predo mnou lúče tvoje milosti, Tvorca môj a Stvoriteľ, ale prežiar ma nimi. Rozjasni tvoju láskavú tvár predo mnou, tvojím služobníkom, a nauč ma plniť tvoju vôľu, aby som tebe, svojmu nebeskému Otcovi, dobrými skutkami radostne spieval: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 6

Kňaz: Tmavá a bez mesačného svitu noc môjho hriešneho života spôsobila vo mne množstvo hriechov, ktoré ma vzdialili od teba, ó, večné Svetlo, a priviedli ma až k najhlbšiemu podsvetiu. Jeho oheň a dym vzbudzujú vo mne hrôzu. Myšlienka na rajské príbytky, ktoré sú pripravené spravodlivým a šťastie tých, čo tam prebývajú, napĺňajú moju dušu smútkom, že som sa vzdialil od života, čo nekončí. Avšak pokiaľ žijem a je vo mne moja duša, nie som pozbavený svetla nádeje, preto horím láskou k tebe a od srdca ti volám:

Ľud: Zmiluj sa nado mnou lenivým. Zmiluj sa nado mnou nevďačným. Zmiluj sa, lebo som zbytočne rozprával. Zmiluj sa, lebo som vyslovoval mrzké slová. Zmiluj sa, lebo som sa iným vysmieval. Zmiluj sa, lebo som miloval bohatstvo. Zmiluj sa, lebo som nezachoval prísahu. Zmiluj sa, lebo som sa opíjal. Zmiluj sa, lebo som miloval hádky. Zmiluj sa, lebo som bol tvrdošijný. Zmiluj sa nado mnou falošným. Zmiluj sa nado mnou ľstivým.

Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Kondák 7

Kňaz: Svoj zrak upieram k nebu a duchom stojím pred tebou, nebeský Otče, ale porušiteľné telo tiahne ma dolu a mnohé hriechy vlečú moju dušu do priepasti. Ty však, Tvorca môj a Stvoriteľ, pretože si všemohúci a milosrdný, obnov ma, aby som vzlietol sťa orol a zaspieval ti víťaznú pieseň: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 7

Kňaz: Moje oko je plnené zloby, špiny a všetkej nečistoty, Bože a Tvorca môj. Díval som sa na mrzké veci a unášal sa krásou tohto sveta, pričom som svoju dušu pošpinil nečistotou všetkého druhu. Nevnímal som dobro vecí tohto sveta tak, aby som sa z nich učil poznávať ťa a milovať. Teraz sú oči mojej duše zastreté a ja, duchovne slepý, vzývam teba, lebo si moje Svetlo:

Ľud: Zmiluj sa, keď ťa kajúcne vzývam. Zmiluj sa, keď so skrúšeným srdcom k tebe prichádzam. Zmiluj sa, keď sa ti s vierou klaniam. Zmiluj sa, keď ťa o to s láskou prosím. Zmiluj sa, keď ti prinášam moje slová ako slzy. Zmiluj sa a neodvrhni ma spred svojej tváre. Zmiluj sa a daj mi prameň sĺz, aby som svoje skutky horko oplakal. Zmiluj sa a vyveď moju dušu z temnice vášní. Zmiluj sa a v mojom vnútri obnov ducha pravého. Zmiluj sa a obnov vo mne tvoj obraz. Zmiluj sa, moje Svetlo, a osvieť oči mojej duše. Zmiluj sa a urob si vo mne chrám a svoj príbytok.

Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Kondák 8

Kňaz: Plameň mojej lásky k tebe, Stvoriteľ, ešte úplne nevyhasol a môj duch stále dvíha svoj plameň k tebe, ktorý si môj Prvoobraz. Slzy ľútosti i radosti z teba vo mne ešte celkom nevyschli, ale sťa oblak dažďa v čase sucha prichádzajú a oblažujú ma. A hoci ich pohlcujú zloba, ktorá sa vo mne zahniezdila a márnosť tohto sveta, čo ma obklopuje, ak čo len na chvíľu zostúpi na mňa tvoja milosť, Prameň života, budem ti stále spievať: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 8

Kňaz: Ó nepochopiteľná Múdrosť! Svojím rozumom som nikdy nepoznával vznešené veci, ale ustavične som počas života blúdil a strácal správnu cestu. Vydával som sa do rúk zbojníkov, ktorí ma vyzliekli z rúcha neporušiteľnosti, ktoré si mi daroval pri mojom krste. Teraz pred tebou stojím nahý a pozbavený priateľstva s tebou. Ale osmeľujem sa nabrať odvahu a takto ti kajúcne volám:

Ľud: Zmiluj sa a vyrovnaj moju cestu pred tebou. Zmiluj sa a svojho služobníka na súd nevolaj. Zmiluj sa a nepohŕdaj mnou, že som chudobný na dobré skutky. Zmiluj sa a v deň súdu ma netrestaj za to, čo som vykonal. Zmiluj sa a osloboď ma od všetkých diablových úkladov. Zmiluj sa a odpusť mi množstvo mojich hriechov. Zmiluj sa a osloboď ma od mučivých vášní, čo vo mne kraľujú. Zmiluj sa a ukáž mi cestu pokánia. Zmiluj sa a vzbuď vo mne túžbu konať tvoju vôľu. Zmiluj sa a hľadaj svoju zblúdenú ovcu. Zmiluj sa a pripočítaj ma k stádu tvojich vyvolených.

Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Kondák 9

Kňaz: Keďže nenachádzam slová, prosím ťa predivný Kráľu a Pane, daruj mi slzy pokánia a po nich slzy ľútosti, aby som nimi omyl škvrny mojej duše, ktorú som pošpinil svojimi zlými a nevhodnými skutkami. Daj, aby som s čistou dušou radostne spieval tebe, môjmu Bohu: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 9

Kňaz: Hoci doprajem svojmu telu bohatý pokrm, moja duša, Pane, hynie od hladu. Daj aby som spoznal svoju neprávosť, daj mi horlivosť, aby som svojho ducha sýtil dobrými skutkami. Daj, aby som odteraz začal pracovať na vlastnej záchrane, keď hladným duchom takto k tebe volám:

Ľud: Zmiluj sa nado mnou, Múdrosť nepochopiteľná. Zmiluj sa nado mnou, Božstvo neopísateľné. Zmiluj sa nado mnou, Sila nepremožiteľná. Zmiluj sa nado mnou, Sláva najvyššia. Zmiluj sa nado mnou, Krása najjasnejšia. Zmiluj sa nado mnou, Dokonalosť neobsiahnuteľná. Zmiluj sa nado mnou, Vysočina nedosiahnuteľná. Zmiluj sa nado mnou, Milosrdenstvo nekonečné. Zmiluj sa nado mnou, všemohúci Vládca. Zmiluj sa nado mnou, mocný Veliteľ nebeských zborov. Zmiluj sa nado mnou, trojslnečné a trikrát žiariace Svetlo. Zmiluj sa nado mnou, Otče, Synu i Svätý Duchu. Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Kondák 10

Kňaz: Moje vnútro planie láskou k tebe, Stvoriteľu neba a zeme, a moja duša sa povznáša k výšinám. Ale beda! Aká veľká je moja zloba nedokonalosť! Prestupujem tvoje prikázania a tak v jednej chvíli o všetko prichádzam. No napriek tomu zápasím s hriechom a tebe spievam: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 10

Kňaz: Som bohatý na hrabivosť a nespravodlivosť, otročím zlobe a hanebným skutkom. Klamstvo a lož mi nie sú cudzie, zožiera ma závisť, premáha lakomstvo a všetkým ďalším neprávostiam poctivo slúžim ako otrok. Ty však, môj milosrdný Stvoriteľ, odožeň odo mňa všetky tieto neresti, keď ti s láskou a chvením kajúcne volám:

Ľud: Zmiluj sa nado mnou, moja Radosť a Veselosť. Zmiluj sa nado mnou, moja Nádej preslávna. Zmiluj sa nado mnou, Poklad neporušiteľný. Zmiluj sa nado mnou, Bohatstvo nevyčerpateľné. Zmiluj sa nado mnou, Osvietenie mojej mysle i srdca. Zmiluj sa nado mnou, Zdravie mojej duše i tela. Zmiluj sa nado mnou, Vodca najláskavejší. Zmiluj sa nado mnou, Ochranca môj najlepší. Zmiluj sa nado mnou, pravá Radosť plačúcich. Zmiluj sa nado mnou, naše Útočište a Nádej. Zmiluj sa, lebo zahladzuješ naše pochybenia. Zmiluj sa, lebo nás obkolesuješ svojimi svätými anjelmi.

Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Kondák 11

Kňaz: Ja biedny od počiatočných dní svojej mladosti porušil som čistotu a odvtedy som podrobený týmto hriechom. Či je nejaký skutok tohto druhu, ktorý by somnevykonal, alebo niečo, čo som ešte nespáchal? Poškvrnil som si celú dušu a všetky časti môjho tela poškodil a urobil nepotrebnými. Preto ťa prosím, Pane, čo neuchovávaš v pamäti našu zlobu, osloboď ma od telesných vášní, keď ti spievam: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 11

Kňaz: Nenadobudol som duševnú čistotu a svoju dušu som uvrhol do tmy hriechov. Ach, ja úbožiak! Som zbojník svojej duši, lebo som ju celú doráňal, takže niet na nej zdravého miesta. Vyzliekol som ju z Bohom utkaného rúcha a svojou zlobou som ju zaodel otrhaným a špinavým šatom. Čo ti mám povedať, dobrotivý Otče? Čo môžem vyriecť na svoje ospravedlnenie, najspravodlivejší Sudca? Ale, ako je mojím zvykom, prosím si milosrdenstvo od teba a vrúcne volám:

Ľud: Zmiluj sa nado mnou, Láska plameňom horiaca. Zmiluj sa nado mnou, Múdrosť večne žiariaca. Zmiluj sa nado mnou, Pokladnica dobra. Zmiluj sa nado mnou, Darca života. Zmiluj sa, lebo si všade a všetko naplňuješ. Zmiluj sa, veď konáš úžasné divy. Zmiluj sa, lebo ty vidíš budúce veci ako prítomné. Zmiluj sa a nenechávaj nás napospas hriechu a smrti. Zmiluj sa, lebo ty oživuješ duchom mŕtvych. Zmiluj sa, lebo ty očisťuješ tých, čo majú špinavé svedomie. Zmiluj sa, lebo si vnímavý na naše vzdychanie. Zmiluj sa, lebo tvoje milosrdenstvo sa rozprestiera na celé dielo tvojich rúk. Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Kondák 12

Kňaz: Veľkosťou svojej milosti, trojosobný Bože, zakry moje priestupky, ako si kedysi prikryl pády bohootca Dávida. Prijmi moje pokánie, ako si prijal pokánie kráľa Manasesa a mňa, ktorý som poblúdil na svojich cestách, volaj, ako si zavolal na prenasledovateľa Pavla. Nech ti s láskou ustavične spievam: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 12

Kňaz: Prežil som svoju mladosť nerozumne a počiatky môjho života v lenivosti ku konaniu dobra. Vtedy som vo svojom srdci nezasial semená duchovného chleba, čo by ma viedol k večnému životu, Bože môj a Pane, ale pravidelne som rozsieval tŕnie a bodľačie. Teraz všetko toto zlo vo mne vzklíčilo, preniká moju dušu, zraňuje mi srdce a celú moju bytosť napĺňa bolesťou. Bože, zľutuj sa a ohňom tvojho božstva spáľ vo mne všetky hriešne tŕne, keď ti s bolesťou volám:

Ľud: Zmiluj sa, bezpočiatočný Otče, predvečný Synu a stále jestvujúci Duchu. Zmiluj sa, Trojica jednopodstatná a nedeliteľná. Zmiluj sa, Vláda trojhypostázna. Zmiluj sa, Božstvo nedeliteľné a nezmiešané. Zmiluj sa, jediné Kráľovstvo a Panstvo. Zmiluj sa, jediná vôľa a túžba. Zmiluj sa, lebo pred tebou sa trasú aj Cherubíni. Zmiluj sa, lebo pred tebou si zakrývajú tvár úžasní Serafíni. Zmiluj sa, lebo pred tebou sa korí slnko a luna chveje. Zmiluj sa, lebo pred tebou dymia hory a rieky sa späť obracajú. Zmiluj sa, lebo pred tebou sa skláňa každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí. Zmiluj sa, lebo teba ustavične oslavuje všetko tvorstvo na nebi i na zemi.

Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Kondák 13

Kňaz: Všemohúci Vládca a Stvoriteľ, ty si zlo neuchovávaš v pamäti. Nespomínaj na moje priestupky, ktorým som ťa rozhneval, či už skutkom, alebo slovom, alebo myšlienkou, vedome i nevedome. Ako láskavý Boh odpusť mi všetko a urob ma slobodným. Sťa kvapky dažďa vylej na mňa svoju milosť, aby som odteraz začal žiť, ako sa ti páči a tebe, môjmu Pôvodcovi, stále spieval: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

(Tento kondák sa spieva 3 krát)

Kondák 1

Kňaz: Som priepasťou hriechu a blatom všetkej nečistoty, schránkou všetkých zlých a nemiestnych skutkov. Beda mi, Bože môj, beda mi! Tvorca a Stvoriteľ môj, beda mi, Svetlo mojej duše! Čo ti mám povedať ja, čo som sa vzdialil spred tvojej tváre? Ako mám hovoriť ja, čo som odvrátil zrak od tvojho svetla? Porušil som tvoje prikázanie ako kedysi Adam a nikdy som ti nepriniesol obetu pokánia. Teraz som však spoznal svoj pád, preto ti z hĺbky mojej duše v pokání volám,Milosrdný: Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Ľud: Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Ikos 1

Kňaz: Ty si môj Boh, tvorca a môj stvoriteľ, ochranca môjho života i môj zástanca a ja som len tvoje stvorenie, dielo tvojich rúk. No beda mi! Panuje vo mne hriech prarodičov a moja zlá vôľa má vládu nado mnou. Som ako otrok, čo stále otročí hriechu a tak podnecujem tvoj hnev, Vládca môj a Bože. Utiekam sa však k tvojej láskavosti a takto ťa pokorne prosím, Dobrotivý:

Ľud: Zmiluj sa, Tvorca môj preslávny. Zmiluj sa, Stvoriteľ môj predivný. Zmiluj sa, Bože môj predvečný. Zmiluj sa, Pane môj nesmrteľný. Zmiluj sa, Vládca môj najmilostivejší. Zmiluj sa, Kráľ môj najmocnejší. Zmiluj sa, lebo od nebytia k bytiu si ma povolal. Zmiluj sa, lebo si do môjho tela vdýchol nesmrteľnú dušu. Zmiluj sa, lebo si ma poctil svojím obrazom a podobou. Zmiluj sa, lebo si ma povýšil nad všetko viditeľné. Zmiluj sa, lebo si mi dal schopnosť poznávať ťa a milovať. Zmiluj sa, lebo ma udržuješ pri živote svojou milosťou.

Zmiluj sa, Pane, Bože môj a priveď k pokániu mňa, padnutého.

Modlitba

Kňaz: Presvätá Trojica, jednopodstatná Vláda, príčina všetkého dobra. Čím sa ti odvďačíme za všetko, čo si preukázala nám, hriešnym a nehodným skôr, než sme prišli na tento svet? Ako sa ti poďakovať za všetko, čo udeľuješ každému z nás po všetky dni, ako aj za to, čo si nám pripravila v budúcom veku? Je správne, aby sme ti za toľké dobrodenia a prejavy lásky ďakovali nielen slovami, ale hlavne skutkami, zachovávajúc tvoje prikázania. Lenže my sme viac poslúchali vlastné vášne a zlé návyky, a tak sme sa od mladosti ponorili do hriechov a neprávostí. Preto ako nečistí a poškvrnení, nielenže by sme nesmeli predstúpiť pred tvoju, trojakým svetlom žiariacu, tvár, ale nemohli by sme vysloviť ani len tvoje presväté meno, keby si nám to ty sama neumožnila pre našu útechu. Ty miluješ čistých a spravodlivých, nad hriešnikmi, čo konajú pokánie, sa zmilúvaš a láskavo ich prijímaš. Zhliadni, najsvätejšia Trojica, z výšin tvojej svätej slávy, na nás hriešnych a prijmi namiesto dobrých skutkov naše dobré predsavzatia. Daj nám ducha pravého pokánia, aby sme mali v nenávisti každý hriech, žili čisto a spravodlivo až do konca života, konali tvoju presvätú vôľu a s čistou mysľou a dobrými skutkami oslavovali tvoje ľúbezné a veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Prepustenie

Kňaz: Premúdrosť!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu v ohnivých jazykoch zoslal svojho presvätého Ducha na svojich svätých učeníkov a apoštolov, na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych a všechvál­nych apoštolov, blaženych Pavla, Vasiľa a Metoda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Please follow and like us:
Počet videní: : 37