Kanet: Manuál bioetiky pre mladých

28 jan

4“Táto malá knižočka o bioetike vám chce pomôcť rozlišovať medzi dobrým a zlým ovocím. Prostredníctvom vedeckého prístupu ukazuje, akým spôsobom je možné zamyslieť sa nad dôsledkami rozhodnutí, ktoré pred nás stavia dnešná kultúra,” prihovára sa v knihe prezident Nadácie Jérôma Lejeunea Jean-Marie Le Méné. Pripomína, že pri čítaní knihy majú jej čitatelia pamäť na dve otázky. “Je všetko, čo sa dá urobiť, aj etické? Ak je niečo zákonom dovolené, znamená to vždy, že je to aj správne? Dúfame, že tieto stránky vám pomôžu zlepšiť chápanie bioetických otázok, s ktorými sa ako mladí ľudia budete stretávať. Tiež dúfame, že vám táto knižka pomôže lepšie sa zamyslieť nad otázkou “Čože je človek, že naň pamätáš?”. V konečnom dôsledku, odpoveď na všetky otázky, ktoré v tejto knižočke kladieme, sa ukrýva na túto jednu základnú otázku,” dodáva prezident Nadácie. (Nepredajná)

Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151216019

Please follow and like us:
Počet videní: : 73