Kapsanis Georgioa archimandrita: Evanjeliové mníšstvo

16 apr

O mníššskom živote a modlitbe. (Nepredajná)7

Please follow and like us:
Počet videní: : 49