Katechéti

Zoznam katechétov

Zoznam katechétov 2021-2022

Formácia katechétov

Duchovná a odborná formácia katechétov Keďže k povolaniu katechétu a kňaza patrí aj duchovná a odborná formácia, ktorá prispieva k rozvoju osobnosti i k duchovnému napĺňaniu, ponúkame v rámci formácie nasledujúci aktivity. Je v záujme všetkých tých, ktorí vyučujú náboženskú výchovu, aby sa týchto alebo aj iných formácií zúčastňovali. (rôzne duchovné obnovy, duchovné cvičenia, púte, […]