Formácia katechétov

Duchovná a odborná formácia katechétov

Keďže k povolaniu katechétu a kňaza patrí aj duchovná a odborná formácia, ktorá prispieva k rozvoju osobnosti i k duchovnému napĺňaniu, ponúkame v rámci formácie nasledujúci aktivity. Je v záujme všetkých tých, ktorí vyučujú náboženskú výchovu, aby sa týchto alebo aj iných formácií zúčastňovali. (rôzne duchovné obnovy, duchovné cvičenia, púte, evanjelizačné aktivity, odborné teologické, katechetické alebo pedagogické prednášky, konferencie či semináre, čítanie duchovnej i odbornej literatúry, život v spoločenstve, čítanie a kontemplácia Sv. Písma, modlitba, sviatostný život a pod.)
„Formácia katechétov zahŕňa rôzne rozmery. Ten najhlbší sa týka osoby katechétu; jeho ľudského a kresťanského rozmeru. Formácia mu totiž má pomôcť dozrievať predovšetkým ako človeku, ako veriacemu a ako apoštolovi. Potom je tu to, čo má katechéta vedieť, aby mohol spĺňať svoju úlohu. Tento rozmer, preniknutý dvojakou vernosťou: posolstvu a človeku, vyžaduje, aby katechéta náležite poznal posolstvo, ktoré odovzdáva, a zároveň adresáta, ktorý ho prijíma. Formácia zároveň napomôže, aby katechizácia udržiavala a živila vieru katechétu, a umožní mu vzmáhať sa ako veriacemu človeku. Pravá formácia preto udržuje predovšetkým duchovnosť samého katechétu tak, aby jeho činnosť naozaj vychádzala zo svedectva vlastného života.“ /Všeobecné direktórium pre katechizáciu/

Duchovné cvičenia

„Formácia katechétov zahŕňa rôzne rozmery. Ten najhlbší sa týka osoby katechétu; jeho ľudského a kresťanského rozmeru. Formácia mu totiž má pomôcť dozrievať predovšetkým ako človeku, ako veriacemu a ako apoštolovi. Potom je tu to, čo má katechéta vedieť, aby mohol spĺňať svoju úlohu. Tento rozmer, preniknutý dvojakou vernosťou: posolstvu a človeku, vyžaduje, aby katechéta náležite poznal posolstvo, ktoré odovzdáva, a zároveň adresáta, ktorý ho prijíma. Formácia zároveň napomôže, aby katechizácia udržiavala a živila vieru katechétu, a umožní mu vzmáhať sa ako veriacemu človeku. Pravá formácia preto udržuje predovšetkým duchovnosť samého katechétu tak, aby jeho činnosť naozaj vychádzala zo svedectva vlastného života.“ /Všeobecné direktórium pre katechizáciu/ DKÚ Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie organizujú v šk. roku 2017/2018 duchovné cvičenia v v Exercičnom dome sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81 v Prešove od 10. – 13. mája 2018. Exercitátorom bude o. PaedDr. Peter Milenky. Pozvánky budú katechétom zaslané včas emailom, alebo si ich môžete stiahnuť  tu.  Pozvánka.