Formácia katechétov

Duchovná a odborná formácia katechétov

Keďže k povolaniu katechétu a kňaza patrí aj duchovná a odborná formácia, ktorá prispieva k rozvoju osobnosti i k duchovnému napĺňaniu, ponúkame v rámci formácie nasledujúci aktivity. Je v záujme všetkých tých, ktorí vyučujú náboženskú výchovu, aby sa týchto alebo aj iných formácií zúčastňovali. (rôzne duchovné obnovy, duchovné cvičenia, púte, evanjelizačné aktivity, odborné teologické, katechetické alebo pedagogické prednášky, konferencie či semináre, čítanie duchovnej i odbornej literatúry, život v spoločenstve, čítanie a kontemplácia Sv. Písma, modlitba, sviatostný život a pod.)
„Formácia katechétov zahŕňa rôzne rozmery. Ten najhlbší sa týka osoby katechétu; jeho ľudského a kresťanského rozmeru. Formácia mu totiž má pomôcť dozrievať predovšetkým ako človeku, ako veriacemu a ako apoštolovi. Potom je tu to, čo má katechéta vedieť, aby mohol spĺňať svoju úlohu. Tento rozmer, preniknutý dvojakou vernosťou: posolstvu a človeku, vyžaduje, aby katechéta náležite poznal posolstvo, ktoré odovzdáva, a zároveň adresáta, ktorý ho prijíma. Formácia zároveň napomôže, aby katechizácia udržiavala a živila vieru katechétu, a umožní mu vzmáhať sa ako veriacemu človeku. Pravá formácia preto udržuje predovšetkým duchovnosť samého katechétu tak, aby jeho činnosť naozaj vychádzala zo svedectva vlastného života.“ /Všeobecné direktórium pre katechizáciu/

Duchovné cvičenia

„Formácia katechétov zahŕňa rôzne rozmery. Ten najhlbší sa týka osoby katechétu; jeho ľudského a kresťanského rozmeru. Formácia mu totiž má pomôcť dozrievať predovšetkým ako človeku, ako veriacemu a ako apoštolovi. Potom je tu to, čo má katechéta vedieť, aby mohol spĺňať svoju úlohu. Tento rozmer, preniknutý dvojakou vernosťou: posolstvu a človeku, vyžaduje, aby katechéta náležite poznal posolstvo, ktoré odovzdáva, a zároveň adresáta, ktorý ho prijíma. Formácia zároveň napomôže, aby katechizácia udržiavala a živila vieru katechétu, a umožní mu vzmáhať sa ako veriacemu človeku. Pravá formácia preto udržuje predovšetkým duchovnosť samého katechétu tak, aby jeho činnosť naozaj vychádzala zo svedectva vlastného života.“ /Všeobecné direktórium pre katechizáciu/ DKÚ Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie organizujú v šk. roku 2023/2024 duchovné cvičenia v Kláštore oo. redemptoristov v Stropkove v dňoch 15. – 17. 03.  2024. Pozvánku nájdete v svojej elektronickej pošte, alebo si ich môžete stiahnuť  tu.  Pozvánka