Katechéza ako špecifická forma ohlasovania evanjelia deťom, Prešov 23. – 24. 4. 1998

10 apr

1998 04. 23. - 24.Prednášky, ktoré odzneli 23. – 24. 4. 1998 na pôde Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. (Nepredajný)

Please follow and like us:
Počet videní: : 52