Katechéza ako špecifická forma ohlasovania evanjelia dospievajúcim, Prešov 15. – 16. 4. 1999

12 apr

1999 04. 15. - 16.Prednášky, ktoré odzneli 15. – 16. 4. 1999 na pôde Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. (Nepredajný)

Please follow and like us:
Počet videní: : 39