Katechézy Dobrého pastiera – komplexný katechetický program pre deti od 3 do 12 rokov

9 máj

Ľubomíra Capová – Pod týmto názvom sa niesol dňa 4. mája 2023 odborný seminár, ktorý pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s NIVAM a odborným lektorom seminára Mgr. Lenkou Bene, MBA.
Zúčastnení mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou Átrií, v ktorých na
Slovensku siedmy rok v rímskokatolíckych farnostiach sprevádzajú deti katechéti
dobrého pastiera. KDP vznikli ako odpoveď na tichú prosbu dieťaťa: „Pomôž mi
priblížiť sa k Bohu sám.“ Átrium KDP v sebe zahŕňa starostlivo pripravené prostredie
a materiál, a tiež pripraveného dospelého s hlbokým vzťahom k deťom – ony
spoločne s prácou v silenciu vytvárajú dieťaťu priestor na načúvanie Božiemu hlasu
hovoriacemu s dieťaťom osobne a v úplnej jednoduchosti. Takýmto spôsobom
vovádzajú dieťa do tajomstva viery, pričom rešpektujú vývinové obdobie dieťaťa.
Výsledkom práce dieťaťa v Átriu je hlboko osobné a radostné prežívanie viery ako
jedinečného vzťahu s Bohom.
Prednášajúca prítomných zaujala nielen veľmi pútavou formou predstavenou
prácou s deťmi, ale aj ručne vyrobenými pomôckami využívanými v Átriách
a konkrétnymi ukážkami niektorých prezentácií pre deti. Veríme, že aj vďaka
požehnaniu vladyku Petra sa toto veľmi hodnotné dielo rýchlo rozšíri a nájde svojich
spolupracovníkov aj v gréckokatolíckych farnostiach, školách a materských škôlkach
a sprostredkuje deťom stretnutie s Bohom ako Milosrdenstvom a Láskou.
Činnosť v Átriu môžu kňazi a katechéti zažiť v pastoračnom centre našej
farnosti Bardejov – Vinbarg, kde od septembra 2022 prebieha skúšobný rok.

Please follow and like us:
Počet videní: : 47