Katechézy Dobrého pastiera

27 feb

Mgr. Ľubomíra Capová – Dňa 24. februára sa v priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove uskutočnilo stretnutie s vladykom Petrom Rusnákom, apoštolským administrátorom sede vacante Prešovskej archieparchie, na ktorom Mgr. Marta Fudalyová, Mgr. Ľubomíra  Capová a Mgr. Sára Hrabčáková predstavili činnosť Átrií v rámci Katechéz Dobrého Pastiera /KDP/, ktoré posledných 7 rokov úspešne fungujú nielen pod záštitou slovenských rímskokatolíckych  biskupstiev, ale píšu takmer 70. ročnú históriu v krajinách Európy, vo Veľkej Británii, v USA, Kanade a Latinskej Amerike. Katechézy Dobrého Pastiera v sebe zahŕňajú starostlivo pripravené prostredie a materiál, a tiež pripraveného dospelého (katechétu), čo spoločne s prácou v silenciu vytvára dieťaťu priestor na načúvanie Božiemu hlasu hovoriacemu s dieťaťom osobne a v úplnej jednoduchosti. Katechézy rešpektujú vývinové obdobie dieťaťa (program zahŕňa tri úrovne veku: 3-6, 3-9 a 9-12 rokov) a vovádzajú dieťa do tajomstva viery a vybraných častí sv. liturgie, čím sa dieťaťu sprostredkuje hlboko osobné a radostné prežívanie viery ako jedinečného vzťahu s Bohom.

Túžbou je, aby aj deti z gréckokatolíckych farností mali možnosť tráviť čas v Átriách svojho obradu. Na stretnutí vladyka navrhol vypracovať kurikulum pre východný. Stretnutia sa zúčastnil aj o. Peter Cap, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie, ktorý by mohol odborne zastrešovať Átriá gréckokatolíkov. Záujemcovia o prácu katechétu KDP i kňazi si majú možnosť prísť pozrieť prácu detí v Átriu východného obradu každý utorok o 16:30 h v gréckokatolíckom farskom pastoračnom centre Bardejov – Vinbarg (tento školský rok tam prebieha skúšobný rok s vlastnými deťmi katechétov). V Prešove je možnosť navštíviť katechézy v utorky a štvrtky o 16:30 h v Átriu západného obradu v súkromnej MŠ „Montessori cesta“ a súkromnej ZŠ „Leonardo“.

Please follow and like us:
Počet videní: : 56