Katechézy k roku sv. Cyrila a Metoda

Modlitba

Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi

Pútnici vo večnom meste

Arcibiskup Cyril Vasiľ o sv. Cyrilovi a Metodovi, pútnikoch v Ríme 1. časť Arcibiskup Cyril Vasiľ o sv. Cyrilovi a Metodovi, pútnikoch v Ríme 2. časť Arcibiskup Cyril Vasiľ o sv. Cyrilovi a Metodovi, pútnikoch v Ríme 3. časť Arcibiskup Cyril Vasiľ o sv. Cyrilovi a Metodovi, pútnikoch v Ríme 4. časť

Vyučovacia hodina

Metodika pre školskú katechézu Milí kňazi a katechéti! Začíname dvojročnú prípravu na oslavy1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. V rámci tejto prípravy Vám v školskej katechéze ponúkame vyučovaciu hodinu s viacerými možnosťťami ako ju zrealizovať. Téma zahŕňa niekoľko aktivít, ktoré môžete použiť v tomto alebo v budúcom školskom roku. Vyučovacia hodina […]

Pastiersky list

Pastierský list biskupov Slovenska

Katechetické námety na tému sv. Cyril a Metod

Katechetické námety na tému sv. Cyril a Metod

Divadelná hra a akadémia: Sv. Cyril a Metod

 V rámci výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda vám sprostredkujeme scénku, ktorá môže obohatiť slávenie výročia v škole alebo vo farnosti. I. DEJSTVO (scéna: kreslo pre knieža, stôl a stolička pre pisára, knieža Rastislav sedí v kresle a rozmýšľa, rozpráva si sám pre seba, postaví sa, prejde pár krokov, opäť sa posadí, keď príde pisár) […]

Film o sv. Cyrilovi a Metodovi

http://www.dku.grkatpo.sk/images/svati_cyril_a_metod.avi