Katechézy k roku sv. Cyrila a Metoda

Ikona

Zobrazení: 3

Modlitba

Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi Zobrazení: 1

Pútnici vo večnom meste

Arcibiskup Cyril Vasiľ o sv. Cyrilovi a Metodovi, pútnikoch v Ríme 1. časť Arcibiskup Cyril Vasiľ o sv. Cyrilovi a Metodovi, pútnikoch v Ríme 2. časť Arcibiskup Cyril Vasiľ o sv. Cyrilovi a Metodovi, pútnikoch v Ríme 3. časť Arcibiskup ... Read More »

Vyučovacia hodina

Metodika pre školskú katechézu Milí kňazi a katechéti! Začíname dvojročnú prípravu na oslavy1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. V rámci tejto prípravy Vám v školskej katechéze ponúkame vyučovaciu hodinu s viacerými možnosťťami ako ju zrealizovať. Téma ... Read More »

Pastiersky list

Pastierský list biskupov Slovenska Zobrazení: 5

Katechetické námety na tému sv. Cyril a Metod

Katechetické námety na tému sv. Cyril a Metod Zobrazení: 6

Divadelná hra a akadémia: Sv. Cyril a Metod

 V rámci výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda vám sprostredkujeme scénku, ktorá môže obohatiť slávenie výročia v škole alebo vo farnosti. I. DEJSTVO (scéna: kreslo pre knieža, stôl a stolička pre pisára, knieža Rastislav sedí v kresle a rozmýšľa, rozpráva ... Read More »

Film o sv. Cyrilovi a Metodovi

http://www.dku.grkatpo.sk/images/svati_cyril_a_metod.avi Zobrazení: 11