Vyučovacia hodina

Metodika pre školskú katechézu

Milí kňazi a katechéti! Začíname dvojročnú prípravu na oslavy1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. V rámci tejto prípravy Vám v školskej katechéze ponúkame vyučovaciu hodinu s viacerými možnosťťami ako ju zrealizovať. Téma zahŕňa niekoľko aktivít, ktoré môžete použiť v tomto alebo v budúcom školskom roku. Vyučovacia hodina je ako inšpirácia, môžete si ju vhodne doplniťť.

Téma
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7