Myšlienky

“Viete, Jene, manželstvo, je možno tá najťažšia vec v cirkvi. To všetko, čo ste spomínali, robia a dokážu viacerí. Ja sa zaoberám pedagogikou, výchovou detí a vidím, že najväčším problémom cirkvi teraz, ale najmä v budúcnosti, budú rodiny. Ak nebudeme mať dobré rodiny, nebudeme mať nič. V rodinách, ktoré sú malými cirkvami, je nádej Cirkvi Kristovej. Z rodín máme matky, otcov, budúcich kňazov, rehoľníkov, rehiľníčky. Z rodín vychádzajú vedci, umelci, budúci politici, ktorí budú vedieť vyriešiť aj takéto ťažké situácie v ktorých dnes žijeme. Ukážte laikom, aké môže byť manželstvo!” /Dr. Tomášek otcovi Jánovi Murínovi, prevzaté z Ján Murín spomienky 1913-1950/

Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.
bl. Ján Pavol II.

Kto ohrozuje rodinu, ohrozuje samotné základy pokoja.
Benedikt XVI.