Konferencia biskupov Slovenska: Katolícka škola – Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia

12 apr

Kongregacia pre katolicku vychovu - Katolicka skolaKatolícka škola nadobúda v Cirkvi, čoraz väčší význam, ako zdôrazňuje Druhý vatikánsky koncil, najmä konštitúciou Lumen gentium a Gaudium et spes. (Nepredajná)

Počet videní: : 29