Metodicko-pedagogické centrum: Katolícky laik ako svedok viery v škole

12 apr

Kongregacia pre katolicku vychovu - Katolicky laikKatolícki laici – muži a ženy, ktorí sa venujú vyučovaniu v základných a stredných školách, nadobúdajú v posledných rokoch čoraz väčší význam. (Nepredajná)

Please follow and like us:
Počet videní: : 42