Kontinuálne vzdelávanie

4 sep

04. 02. 2013 – DKÚ PA – Vážení učitelia náboženstva/náboženskej výchovy!
Ponúkame Vám možnosť kontinuálneho vzdelávania v akreditovaných vzdelávacích programov v rámci predmetu náboženstvo/náboženská výchova, ktoré poskytuje Metodicko-pedagogické centrum, RP Prešov. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť elektronicky na adrese www.mpc-edu.sk a následne vytlačenú a podpísanú prihlášku záujemcom a riaditeľom školy zaslať na adresu: Metodicko-pedagogické centrum, RP Prešov, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov.
V prípade záujmu cca 20 účastníkov vzdelávanie môžeme realizovať priamo vo Vašej diecéze, resp. dekanáte v priestoroch učební kontinuálneho vzdelávania vo Vašej bezprostrednej blízkosti. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese: jan.furman@mpc-edu.sk; peter.orendac@mpc-edu.sk alebo telefonicky na t. č. 051/7565115; mobil: 0915 929 914; 0918 584 489. Ponukový list.

S pozdravom
Ján Furman
Peter Orendáč

Please follow and like us:
Počet videní: : 48