Korec Ján Chryzostom: Kresťanstvo nás robí ľuďmi

8 jún

1-3Popri všetkých ťažkostiach a hrozbách, ktoré pozorujeme, nezriekame sa teda nádeje. V človekovi je akási nezničiteľná sila, ktorá ho núti hľadať, naprávať a nekapitulovať. V kresťanstve je táto sila podporovaná ešte niečím väčším. Ale základ je v každom človekovi… (Nepredajná)

Please follow and like us:
Počet videní: : 41