Korec Ján Chryzostom: Ste svetlo sveta

8 jún

1-1V dvanástich kapitolách knihy sa autor zamýšľa nad obsahom, významom i formou apoštolátu. Predovšetkým však zdôrazňuje jeho ustavičnú potrebu a dôležitosť. Čitateľovi tak dáva možnosť dôkladne sa oboznámiť s apoštolátom a uvedomiť si jeho význam. Slovami autora: „Apoštolát nie je cestou od úspechu k úspechu… A nie je to cestou triumfov. Je to zápas.“
Zápas dobra so zlom… Zápas o človeka pre jeho zmysluplný život, pre jeho spásu, pre Boha. (Nepredajná)

Počet videní: : 28