Kresťanstvo

18 júl

Kresťanstvo, z ktorého by ste chceli odstrániť kríž dobrovoľného umŕtvovania a pokánia  pod  zámienkou, že  tieto  praktiky sú  pochybným prežitkom stredoveku a nezodpovedajú epoche humanizmu, bolo by kresťanstvom zbaveným svojej sily, kresťanstvom len podľa názvu. Nestotožňovalo by sa s náukou evanjelia a neslúžilo by na vyzývanie ľudí kráčať v šľapajach Krista. (J. Orlandis)

Please follow and like us:
Počet videní: : 54