14 mar

Kristovo spasiteľné dielo

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

14. 03. 2018 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov /MPC/ pozýva kňazov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na odborno-metodický seminár s názvom Kristovo spasiteľné dielo, ktorý sa uskutoční dňa 10. 04. 2018 v priestoroch MPC v Prešove.

Pozvánka