Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská schválené

21 jan

DKU PA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  listom zo dňa 8. decembra 2020  schválilo Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská výchova a jeho overovanie na vybraných základných školách.

Svoj súhlas s uvedeným Kurikulom vyjadrila aj Rada hierarchov Prešovskej metropolie na svojom riadnom 28. zasadnutí dňa 26. februára 2020. Už v 2. polroku školského roka 2020/2021 sa začne s jeho overovaním na vybraných školách.

Nové Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská výchova sa vrátilo k blokovej metóde výučby o čo žiadali aj učitelia uvedeného predmetu. Zároveň má pomôcť k vnímať a žiť tradíciu svojej miestnej partikulárnej cirkvi.

List MŠ, vedy, výskumu a športu SR

Kurikulum pre MŠ

Kurikulum pre ZŠ

Počet videní: : 18