15 apr

Lavrov S.: Lebo s nami je Boh

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page
5Populárny výklad, prečo evolučnú teóriu vývoja človeka 
nie je možné logicky obhájiť. Ďalšie dve časti obsahujú 
učenie pravoslávnej Cirkvi o modlitbe, pôste, pokánie, 
znamenie kríža pod. (Nepredajná)