Lepšie sa modliť

21 júl

Milujte modlitbu, majte túžbu sa modliť a podstúpte námahu, ktorá modlitbu sprevádza. Ak sa chceme modliť lepšie, musíme sa modliť viac. Modlitba rozširuje srdce, až sa stane schopné prijať Boží dar, ktorým je on sám. Proste s veľkou túžbou a vaše srdce sa stane dosť veľké na to, aby ho pojalo a aby sa dar stal vaším vlastníctvom.

Please follow and like us:
Počet videní: : 55