Liečenie

20 júl

V jednej z nemocníc v San Francisku v Kalifornii uskutočnili zaujímavý pokus. Štyristo ťažko chorých pacientov rozdelili na dve skupiny. Chorým z obidvoch skupín poskytli liečenie na najvyššej lekárskej úrovni. Pacienti druhej skupiny dostali však ešte niečo navyše. Modlilo sa za nich menšie spoločenstvo veriacich. Nikto nepoznal „svojich pacientov“. Poznali len ich krstné meno a ktorou chorobou trpia. Chorí však nevedeli, že sa za nich niekto modlí. Lekári a ošetrujúci personál o tomto „experimente“ boli informovaní, nevedeli však, kto sa za koho modlí. Modlitbové spoločenstvo si neurčilo a nedohodlo nijaké konkrétne modlitby. Výsledok bol ohromujúci. Zdravotný stav druhej skupiny, za ktorých sa členovia spoločenstva modlili, sa výrazne zlepšil. Tu bolo tri razy menej zápalov pľúc, podstatne menšia bola spotreba liekov. Zo skupiny pacientov, za ktorých sa spoločenstvo nemodlilo, zomreli traja, a z druhej skupiny nezomrel nik. Bola to teda sila modlitby, ktorá pomáhala v liečení.

Please follow and like us:
Počet videní: : 80