Metodický seminár pre katechétov v Prešove

24 jún

20. 02. 2008 – DKÚ PA – Dňa 19. 2. 2008 sa v Metodicko – pedagogickom centre v Prešove uskutočnil metodický seminár pre katechétov a kňazov z Prešovského arcibiskupstva. o. Mgr. Jozef Paraska, CSsR prítomných bližšie oboznámil so symbolikou a významom pôstu v byzantskom obrade a previedol ich pôstnym obdobím a jeho liturgickým slávením. Zároveň poukázal na jednotlivé špecifiká pôstu, ako je liturgia vopred posvätených darov, kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho, či modlitba sv. Efréma Sýrskeho, ktorá najvýraznejšie vystihuje podstatu liturgických pôstnych úkonov. Nech cieľom pôstu, ku ktorému nás Cirkev pozýva a ktorý má počiatok už v raji, je obnova nášho vzťahu s Bohom i s blížnymi, naše očistenie, oslobodenie od nerestí a napokon premenenie – zbožštenie celého človeka.

Počet videní: : 17