Metodický seminár v Prešovskej archieparchii

26 jún

09. 12. 2010 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a PaedDr. Darinou Petríkovou, PhD. pripravil dňa 8. 12. 2010 pre svojich katechétov Metodický deň, ktorý sa začal v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove svätou liturgiou. Hlavný celebrant o. Mgr. Michal Onderko, ml., protosynkel privítal katechétov a vyzval ich zostať verní Kristovi pri ohlasovaní evanjelia žiakom a študentom. Po skončení sv. liturgie sa katechéti presunuli do priestorov MPC na Ul. Tarasa Ševčenka v Prešove, kde stretnutie pokračovalo metodickou časťou. V nej PaedDr. Darina Petríková, PhD. predstavila nové poznatky v komunikácií prostredníctvom kresby a písma. Lektorka, ktorá má bohaté skúsenosti v pr áci so sluchovo postihnutými predstavila pomôcky, ktoré sú využívané v katechéze ako napr. Evanjelium podľa Lukáša, Modlitebníky či iné pomôcky. Tento metodický deň potvrdil, že pri ohlasovaní Evanjelia sa veľmi vhodne môže používať výpočtová technika a je tak ľahšie prijímaná aj hendicapovanými poslucháčmi.

Please follow and like us:
Počet videní: : 33