Metropolitné kolo Biblickej súťaže 2007/08

26 jún

04. 06. 2008 – DKÚ PA – Biblia, modlitba, šport, zábava i nadšenie. Aj takto by sa dalo vystihnúť metropolitné kolo Biblickej súťaže (ďalej len „BS“), konané 29. – 30. mája 2008 v priestoroch pastoračného centra v Juskovej Voli, ktoré organizačne zabezpečili diecézne katechetické úrady z Prešova a Košíc. Jeho účastníkmi boli víťazi eparchiálneho/archieparch iálneho kola, ktorí si sem prišli zmerať svoje biblické vedomosti, no čakalo ich aj čosi viac ako len vedomostná súťaž. Prvý deň sa niesol v znamení oddychu. Po sv. liturgii slávenej vladykom Milanom Chauturom a prítomnými kňazmi sa začalo športové popoludnie, v ktorom nemohol chýbať futbal, či volejbal s vladykom. Večerný program s názvom „Družstvo zabáva družstvo“ vystriedal biblický karneval spojený so súťažou o najzaujímavejšiu masku. Po dni oddychu prišiel deň súťaže, plný očakávania i napätia. Družstvá oboch kategórii BS bojovali v piatich kolách, medzi ktorými nemohol chýbať test, práca so Svätým písmom, práca s obrazom, či kolo tematických okruhov. A práve tieto kolá rozhodli o poradí zúčastnených družstiev. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov sa uskutočnilo po sv. liturgii slávenej o. Miroslavom Šimkom, vicerektorom kňazského seminára. Aj keď sa pobyt v Juskovej Voli skončil, už teraz sa tešíme na ďalší ročník BS, ktorá je mimochodom výnimočná tým, že nepozná porazených, iba víťazov. Poradie víťazov: A. kategória (1.-2.roč. ZŠ) 1. ZŠ Nižné Repáše 2. ZŠ Stakčín 3. Farnosť Košice – St. mesto 4. ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov a ZŠ Okružná, Michalovce 5. ZŠ Hrnčiarska, Humenné B. kategória (3. – 4. roč. ZŠ) 1. ZŠ M. Nešpora, Prešov 2. Farnosť Koromľa 3. ZŠ Komenského, St. Ľubovňa 4. Farnosť Tichý Potok 5. CZŠ s MŠ sv. Achanjela Michala, Stanča 6. ZŠ Požiarnická, Košice
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 37