4 máj

Metropolitné kolo biblickej súťaže 2015/2016

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page
04. 05. 2016 – DKÚ PA – V dňoch 2. a 3. mája 2016 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli uskutočnil 18. ročník Biblickej súťaže, na ktorej sa zúčastnili družstvá z celej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku.
Počas celých dvoch dní nás svojou prítomnosťou povzbudil Mons. Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup, ktorý túto súťaž otvoril svätou liturgiou. Po večeri nasledoval program, kde sa zaujímavo i vtipne predstavili jednotlivé družstvá. Záver večera patril karnevalu a večernej modlitbe. Druhý, už súťažný deň začal modlitbou a po raňajkách sa družstvá rozišli do jednotlivých tried, kde prebiehala samotná súťaž.
Na záver sme za toto stretnutie poďakovali Bohu slávením svätej liturgie. Tak ako spomenul vladyka Milan v príhovore: „Stretli sa tu najlepší z najlepších v našej cirkvi. Ale víťazmi sú všetci, ktorí síce možno nepostúpili tak ďaleko – na metropolitné kolo, ale trávili čas nad Božím slovom – Evanjeliom podľa Lukáša. Lebo tento čas nebol strateným časom, ale časom venovaným spoznávaniu Boha cez jeho slovo.“
Do tejto súťaže sa každoročne môžu zapojiť gréckokatolícke farnosti a základné školy, na ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo – východný obrad. Do súťaže sa v A. kategórii zapájajú žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ a v B. kategórií žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ. Trojčlenné družstvá, reprezentujúce svoju farnosť, alebo školu sa stretávajú na protopresbyterských kolách jednotlivých protopresbyterátov a ich víťazi na archieparchiálnom kole a eparchiálnych kolách. Prvé tri družstvá z každej kategórie postupujú na metropolitné kolo, kde medzi sebou súťažia družstvá z Prešovskej archieparchie, Košickej a Bratislavskej eparchie. – 5. 5. 2016
Výsledky súťaže si môžete pozrieť tu.