Metropolitné kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť 2016/2017

13 máj

13. 05. 2017 – DKÚ PO – Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie organizujú pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

V tomto školskom roku bol ako predmet projektu vybraný blahoslavená Jozafáta Hordaševská. Počas konania Metropolitného kola Biblickej súťaže v dňoch 9. a 10. mája 2017 v Juskovej Voli, vladyka Milan, košický eparcha, vyhodnotil práce, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom či treťom mieste. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola za Prešovskú archieparchiu budú pozvaní dňa 15. mája 2017 do Prešova, kde si z rúk vladyku Milana prevezmú diplomy a vecné ceny.

Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

Víťazné práce si môžete prezrieť  v prílohe.

Please follow and like us:
Počet videní: : 38