Meuser B., Hartl J., Wallner K.: Misijný manifest – Tézy pre comeback Cirkvi.

7 máj

1Misijný manifest vznikol ako iniciatíva katolíckych mládežníckych spoločenstiev, komunít a hnutí Nemecka, Rakúska a Švajčiarska.  túžbou jej aktérov je posilniť vieru a misijný zápal kresťanov v Európe, ktorá sa stáva misijným územím. publikácia zachytáva desať  téz, ktoré rozvíjajú programový dokument pápeža Františka Evangelii gaudium. Aplikuje ich na aktuálnu situáciu kresťanov v nemecky hovoriacich krajinách, no obsahuje i podnetné myšlienky, ktoré sú inšpiratívne aj pre kresťanov na Slovensku.

Please follow and like us:
Počet videní: : 52