21 júl

Možné prosby

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Otčenáš obsahuje všetky prosby, ktoré sú možné. Nie je mysliteľné, aby naša modlitba nebola v ňom obsiahnutá. Je nemožné, aby sme ho pozorne, slovo za slovom, vyslovovali a aby v nás nedošlo k možno celkom nepatrnej, ale skutočnej zmene. (Simone Weilová)