Naša nedávna história: Odvrátená tvár spravodlivosti- začiatok železnej opony

11 máj

DKÚ PA – Občianske združenie KLUB 89 je organizácia združujúca významné osobnosti Novembra 1989. Jej členmi sú aj ľudia, ktorým sú blízke myšlienky Novembra 89 a ktorých cieľom je, na základe objektívnych udalostí a historických faktov prezentovať hodnoty a ideály Nežnej revolúcie. Aktivity združenia sú orientované predovšetkým na mladú generáciu, ktorej chcú členovia klubu sprostredkovávať svedectvá o novodobej histórii nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj v ostatných krajinách strednej a východnej Európy. Vzhľadom k rozsahu danej problematiky má Klub 89 ambíciu stať sa v budúcnosti medzinárodným združením s členskou základňou a aktivitami presahujúcimi hranice Slovenska. Každý rok je súťaž venovaná historickej udalosti, ktorá nejakým spôsobom ovplyvnila našu históriu. Prvý ročník súťaže bol venovaný Pádu železnej opony. Druhý ročník bol venovaný 75.výročiu druhej svetovej vojny. Tento ročník súťaže Naša nedávna história nesie názov: Odvrátená tvár spravodlivosti – začiatok železnej opony.

Propoície

Počet videní: : 56