Noc čítania Biblie 2016

22 mar

22. 03. 2016 – DKÚ PA – Biblický projekt – Noc čítania Biblie 2016 prebehne tento rok 8. apríla 2016, piatok podvečer čítaním Evanjelia podľa Lukáša, pozvaním si biblistu, alebo kňaza, ktorý vysvetlí Božie slovo. Motto VI. ročníka projektu – Noc čítania Biblie 2016 je: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec,  a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho“ (Lk 15, 20). KPKC, n.o. pripravilo manuál – Podnety pre realizáciu projektu: Noc čítania Biblie 2016 v mimoriadnom Roku milosrdenstva. Dostupný na: www.kpkc.sk/noc-citania-biblie, taktiež v prílohe. Manuál okrem iného ponúka možnosti „ako“, „kde“ a „prečo“ sa zapojiť do nočného čítania Biblie. Školy, ktoré sa zapojili do projektu, môžu jednotlivé výstupy prezentovať vo forme fotogalérie, prezentácie z realizácie projektu, a iným spôsobom zúčastniť súťaže v jednotlivých kategóriách. Tieto práce budú vyhodnotené a výhercovia budú odmenení. Noc čítania Biblie 2016 môže byť ukončená spoločným slávením svätej omše. Biblický projekt bude pokračovať prostredníctvom rádia LUMEN v sobotu 9. apríla 2016 v relácii – Od ucha k duchu, ktorá bude vysielaná od 20.15 do 21.45 hod. s hosťom biblistom prof. Františkom Trstenským na tému prebiehajúceho biblického projektu. V rámci telemostu budú oslovené školy, ktoré sa prihlásili do biblického projektu, aby prezentovali svoje aktivity a podelili sa o živé spoločenstvo pri stole Božieho slova aj v súvislosti s prebiehajúcim Rokom milosrdenstva. Biblický projekt – Noc čítania Biblie 2016, vyvrcholí na Tretiu veľkonočnú nedeľu 10.4.2016, ktorá sa na Slovensku slávi ako Biblická nedeľa. Veríme, že biblický projekt napomôže nadobudnúť osobný vzťah so Svätým písmom. Biskupská synoda o Božom Slove (2008) hovorí o pastoračnej potrebe priblížiť Bibliu, aby sa nestala len peknou ozdobou domácej knižnice, ale prostriedkom častého spojenia s Bohom a základnou pomôckou pre náboženský a duchovný život.
Podnety-pre-realizaciu-noc-citania-biblie-2016

Please follow and like us:
Počet videní: : 46