O mlčaní

29 aug

Je dobre stále mlčať? Podľa okolnosti a osôb sa usudzuje, že mlčať je dobré. Tak učí Bohom vnuknuté Sväté písmo: O okolnostiach je tak napísané: „Preto múdry v tomto čase mlčí, lebo je to zlý čas“ (Am 5, 13) a ďalej: „Budem dávať pozor na svoje právanie, aby som nehrešil jazykom“ (Ž 38, 2). O osobách sa toto píše: „Ak by dostal zjavenie iný zo sediacich, prvý nech mlčí“ (1 Kor 14, 30), ďalej: „Ženy na zhromaždeniach nech mlčia“ (1 Kor 14, 34). Sú však ľudia nezdržanlivého jazyka, ktorí nevedia zachovávať toto nariadenie Apoštola: „Z vašich úst nech nevyjde nijaké slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú“ (Ef 4, 29).

Please follow and like us:
Počet videní: : 34