O nalomenej trstine a hasnúcom knôte

29 aug

Čo je „nalomená trsť a hasnúci knôt“ (Mt 12, 20) a čo to znamená nedolomiť trsť a nedohasiť knôt? Myslím, že nalomenou trsťou je ten, čo s nejakou náruživosťou plní Boží príkaz. Netreba ho lámať alebo vyhadzovať, ale radšej liečiť ako Pán učil: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali…“ (Mt 6, 1). Aj Apoštol prikazuje: „Všetko robte bez šomrania a pochybovania“ (Flp 2, 14) a na inom mieste: „Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu…“ (Flp 2, 3). A hasnúci knôt je ten, čo neplní prikázania s vrúcnou túžbou a s plnou horlivosťou, ale ospanlivo a lenivo. Netreba ho dohasiť, ale skôr prebudiť myšlienkou o Božom súde a jeho prisľúbeniach.

Please follow and like us:
Počet videní: : 49