Kontakt

Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie

Adresa:
Hlavná 1, P.O.BOX 135, 081 35 Prešov

Telefón:
051/756 26 01
051/756 26 35

Fax:
051/ 756 26 25

Riaditeľ:
PaedDr. Peter Cap, E-mail: p.cap@greckokat.sk

Metodička:
PaedDr. Mária Majirská, E-mail: dku@greckokat.sk