Kontakt

Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie

Adresa:
Hlavná 1, P.O.BOX 135, 081 35 Prešov

Telefón:
+ 421 51 756 26 01
+421 51 756 26 35
+421 905 249 047

Riaditeľ:
PaedDr. Peter Cap, E-mail: dku@grkatpo.sk