O nepolepšiteľných

29 aug

Čo robiť s tým, ktorý nechce pracovať ani učiť sa žalmy? V podobenstve o neúrodnom figovníku hovorí Pán: „Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?“ Treba ho liečiť so všetkou starostlivosťou. Potom však, keď sa nepolepší, treba s ním naložiť ako s nepolepšiteľným hriešnikom. Lebo kto nekoná dobré skutky, ten je odsúdený s diablom a jeho sluhami.

 

Please follow and like us:
Počet videní: : 43