O ovocí opravdivého pokánia

29 aug

Aké je ovocie opravdivého pokánia? Skutky spravodlivosti, ktoré sa protivia hriechu. Ten, čo robí pokánie, má prinášať také ovocie, ako je napísané: „…budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha“ (Kol 1, 10).

Please follow and like us:
Počet videní: : 39