O poníženosti

29 aug

Čo je pokora a ako ju nadobudnúť? Pokora je v tom, keď všetkých pokladáme za lepších od seba podľa príkazu Apoštola (Flp 2, 3). Nadobúda sa predovšetkým tým, že sa drží v pamäti príkaz Pána: „…učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29). Pán to často a rôznymi spôsobmi ukázal a učil. Poníženosť sa nadobúda silnou nádejou v jeho prisľúbenie: „Kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Lk 14, 11). Potom, keď sa horlivo a stále opakujú úkony pokory, rozjímaním a cvičením v každej veci. Ako to býva v každom umení, aj zvyk poníženosti nadobudneme len s námahou a stálym cvikom. Tým istým spôsobom nadobúdame aj všetky iné cnosti podľa príkazu Pána nášho Ježiša Krista.

Please follow and like us:
Počet videní: : 29