O poslušnosti

13 aug

V jedenástom storočí kráľ Henrich III. pocítil ťarchu života na kráľovskom dvore a vlády. Požiadal teda priora Richarda z miestneho kláštora a povolenie vstúpiť do kláštora a žiť kontemplatívnym životom mnícha. „Môj pane,“ povedal prior, „viete, že jedným zo sľubov mnícha je poslušnosť? Toto môže byť pre vás ťažké. Veď ste kráľom!“ „Rozumiem,“ povedal kráľ. „Ale sľubujem, že po celý zvyšok života budem poslušný tebe vo všetkých veciach, v ktorých ťa povedie Kristus.“ „Tak vám poviem, čo máte urobiť,“ povedal prior. „Choďte naspäť do paláca a zbožne slúžte na mieste, kde vás Boh dal.“ Keď kráľ Henrich zomrel, na jeho náhrobok napísali, že kráľ Henrich sa naučil vládnuť skrze poslušnosť. Keď sme unavení z našich úloh a povinností, uvedomme si, že Boh nás dal na určité miesto a chce od nás, aby sme boli dobrými rodičmi, pracovníkmi, priateľmi…

Please follow and like us:
Počet videní: : 46