O tom, aké vlastnosti má hnev, aké spravodlivé rozhorčenie a o tom, z rozhorčenia ľahko padneme hnevu

29 aug

Aké vlastnosti má hnev, aké spravodlivé rozhorčenie a ako často začíname rozhorčením a dostávame sa do náruživosti hnevu? Rozhnevaná duša sa snaží zapríčiniť zlo tomu, kto ju rozhneval a rozumné rozhorčenie má cieľ polepšiť hriešnika. Pochádza z nespokojnosti so zlým skutkom. Ale nie to divné, že duša začína dobrými pocitmi a dostáva sa do zlého. Máme veľa takých príkladov. Preto treba pamätať na slová Svätého písma: „…kladú mi pasce na cestu“ (Ž 140, 6) a na inom mieste: „A kto závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel“ (2 Tim 2, 5). Všade sa treba chrániť všetkého, čo je premrštené, nie v svojom čase a nie podľa poriadku. Jedno z tých troch vždy je príčinou, že na zlé sa mení to, čo sa zdá byť dobré.

Počet videní: : 11