O tých, ktorí sú nespokojní a reptajú

29 aug

Kto a kedy si zasluhuje odsúdenie tých, ktorí reptali proti posledným? (Mt 20, 1-16) Každý za svoj hriech bude odsúdený. Preto aj tí, ktorí reptajú, budú odsúdení za reptanie. Sú však rôzne dôvody reptania. Niektorí reptajú pre nedostatok pokrmov, lebo sú takí nemierni v jedení, že žalúdok je ich bohom. Iní reptajú, lebo ich rovnako s ostatnými odmenili. Tým prezrádzajú svoju závisť, tú spoločníčku vrážd, a iní reptajú pre rôzne iné dôvody.

Počet videní: : 9