O výchove silnej vôle

29 aug

Ako si môže (človek) vypestovať silnú vôľu? Predovšetkým treba pamätať, že sám Pán bol pre nás poslušný Otcovi až do smrti (Flp 2, 8). Potom, keď bude presvedčený o sile prikázania, že je ono večným životom, ako je napísané (Jn 12, 50). Naposledy treba veriť v toto slovo Pána: „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho“ (Mt 8, 35).

Please follow and like us:
Počet videní: : 41