O zachovávaní príkazov Pána

29 aug

Ako môžeme horlivo a starostlivo zachovávať príkazy Pána? Je prirodzené, že spomienka na príjemnú a užitočnú vec a samé očakávanie vzbudzuje v duši túžbu po nej a lásku k nej. Preto ak niekto znenávidí a zhnusí si hriech (Ž 118, 163) a očistí si dušu od každého hriechu, zrodí sa v duši túžba po prikázaniach Božích. Lebo ak telo, keď je choré, cíti odpor a nechuť k jedeniu, tak aj duša v hriechu stáva sa ľahostajnou a lenivou k Božím veciam. Horlivosť v zachovávaní príkazov sa zrodí v duši z hlbokého presvedčenia, že príkaz Boží je večným životom a Božie prisľúbenia sú skutočnosťou pre tých, ktorí zachovávajú Zákon. Vtedy ľahko vznikne v duši nadšenie Dávida, ktorý hovoril: „Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam, sladšie sú než med, než medové kvapky z plastu“ (Ž 18, 10-11).

Please follow and like us:
Počet videní: : 40