O zrieknutí sa záľuby v sláve

29 aug

Ako sa môže duša presvedčiť, že sa odvrátila od záľuby v sláve? Ak sa podrobí slovám Pána: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16) a príkazu Apoštola: „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu“ (1 Kor 10, 31), aby ako ten ctiteľ Boha, ktorý nedbá ani o terajšiu ani o budúcu slávu, ale lásku k Bohu nadovšetko cení, mal odvahu povedať: „A som si istý, že ani smrť ani život ani anjeli ani kniežatstvá ani prítomnosť ani budúcnosť ani mocnosti ani výška ani hĺbka ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (Rim 8, 38-39). Lebo aj sám náš Spasiteľ hovorí: „Ja nehľadám svoju slávu…“ (Jn 8, 50) a „Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet“ (Jn 7, 18).

Please follow and like us:
Počet videní: : 45