Objednávanie učebníc náboženstvo/náboženská výchova na školský rok 2021/2022

12 apr

DKÚ PA – 1.r. ZŠ (PZ a učebnica v jednom vydaní, RK, GK, HUN preklad) vydavateľstvo KPKC, objednávky vybavíme priebežne na našom webe https://kpkc.sk/shop/

2.-4. r. ZŠ učebnice východný a západný obrad a VJM, objednávky vybaví vydavateľstvo Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol s.r.o. V teraz schválenom zozname nájdete aj PZ pre ŠZŠ 5.-9. r.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tieto PZ pre ŠZŠ vydavateľstvo neplánuje vydávať.
Objednávanie učebníc pre 2.-4.r. ZŠ sa predlžuje o týždeň, teda do 19.04.2021 do 16.00 hod. Učebnice sa objednávajú na portáli: www.ucebnicenabozenstva.sk 5.-9. r. ZŠ a 1.-2. r. SŠ objednávanie sa  predlžuje do 15.06.2021 do 16.00 hod. /prevzaté a upravené od KPKC/

Please follow and like us:
Počet videní: : 46