Objednávanie učebníc n/nv – východný obrad

8 sep

01. 12. 2014 – DKÚ PA – Edičné oddelenie MŠVV a Š SR informovalo, že minulý týždeň boli zaslané ponukové listy na školy, ktoré zahrňajú aj učebnice a pracovné zošity n/NV pre budúci školský rok 2015/2016.
Žiadam Vás, aby ste si u riadite
ľov ZŠ a SŠ objednávali tieto učebnice a pracovné zošity, ale pre východný obrad. Každá učebnica n/nv a pracovný zošit prešli úpravou našej liturgickej komisie a pod názvom učebnice aj na obálke je uvedené – východný obrad. Pracovné zošity pre SŠ upravované neboli. Používajú sa spoločné, ktoré sa dajú zakúpiťť na DKU PO.

Please follow and like us:
Počet videní: : 46