Objednávanie učebníc N/Nv – východný obrad

17 jún

Učebnice sa objednávajú na portáli  MŠVVaŠ SR. Po kliknutí na nižšie uvedený link sa zobrazí učebnica – východný obrad.

1. ročník ZŠ: https://edicnyportal.iedu.sk/sk/objednavanie-ucebnic/detail-ucebnice/_zakladne-skoly/vyucovaci-jazyk-slovensky/1-rocnik/_cesta-lasky-ucebnica-nabozenskej-vychovy-pre-1-r-K5001
2. ročník ZŠ: https://edicnyportal.iedu.sk/sk/objednavanie-ucebnic/detail-ucebnice/_zakladne-skoly/vyucovaci-jazyk-slovensky/2-rocnik/_cesta-dovery-ucebnica-nabozenskej-vychovy-pre-2-K5003
3. ročník ZŠ: https://edicnyportal.iedu.sk/sk/objednavanie-ucebnic/detail-ucebnice/_zakladne-skoly/vyucovaci-jazyk-slovensky/3-rocnik/_cesta-viery-ucebnica-nabozenskej-vychovy-pre-3-r-K5005
4. ročník ZŠ: https://edicnyportal.iedu.sk/sk/objednavanie-ucebnic/detail-ucebnice/_zakladne-skoly/vyucovaci-jazyk-slovensky/4-rocnik/_poznavanie-nadeje-ucebnica-nabozenskej-vychovy-vy
5. ročník ZŠ: https://edicnyportal.iedu.sk/sk/objednavanie-ucebnic/detail-ucebnice/_zakladne-skoly/vyucovaci-jazyk-slovensky/5-rocnik/_poznavanie-cez-dialog-ucebnica-nabozenskej-vych
6. ročník ZŠ: https://edicnyportal.iedu.sk/sk/objednavanie-ucebnic/detail-ucebnice/_zakladne-skoly/vyucovaci-jazyk-slovensky/6-rocnik/_poznavanie-pravdy-ucebnica-nabozenskej-vychovy-vy
7. ročník ZŠ: https://edicnyportal.iedu.sk/sk/objednavanie-ucebnic/detail-ucebnice/_zakladne-skoly/vyucovaci-jazyk-slovensky/7-rocnik/_sloboda-cloveka-ucebnica-nabozenskej-vychovy-vy
8. ročník ZŠ: https://edicnyportal.iedu.sk/sk/objednavanie-ucebnic/detail-ucebnice/_zakladne-skoly/vyucovaci-jazyk-slovensky/8-rocnik/_dostojnost-cloveka-ucebnica-nabozenskej-vychovy-v
9. ročník ZŠ: https://edicnyportal.iedu.sk/sk/objednavanie-ucebnic/detail-ucebnice/_zakladne-skoly/vyucovaci-jazyk-slovensky/9-rocnik/_zodpovednost-cloveka-ucebnica-nabozenskej-vycho
1. ročník SŠ: https://edicnyportal.iedu.sk/sk/objednavanie-ucebnic/detail-ucebnice/_stredne-skoly/vyucovaci-jazyk-slovensky/vseobecno-vzdelavacie-predmety/_vztahy-a-zodpovednost-ucebnica-katolickeho-naboze
2. ročník SŠ https://edicnyportal.iedu.sk/sk/objednavanie-ucebnic/detail-ucebnice/_stredne-skoly/vyucovaci-jazyk-slovensky/vseobecno-vzdelavacie-predmety/_hodnoty-a-rozhodnutia-ucebnica-katolickeho-naboze

Please follow and like us:
Počet videní: : 54