Odborno-metodický seminár

5 sep

11. 12. 2013 – DKÚ PA – Dňa 10. decembra 2013 sa v priestoroch Metodicko-pedagogické centra, regionálne pracovisko Prešov /MPC/ uskutočnil odborno-metodický seminár s názvom „Prehĺbiť chápanie významu symbolov v textoch sv. Písma,“ ktorý pre svojich kňazov a katechétov pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s MPC v Prešove. Asi dvadsiatke kňazov a katechétov bola lektorkou PaedDr., Mgr. Darinou Petríkovou, PhD. predstavená pomôcka pre handicapované deti rôzneho druhu a stupňa postihnutia, deti s poruchami čítania a písania, deti, ktoré ešte nevedia čítať. Každé slovo v Evanjeliu je doplnené symbolom – kresbou, pre ľahšie pochopenie čítaného textu. Symboly sú zrozumiteľné a zhotovené tak, aby ich dieťa mohlo aj samé nakresliť. Jednotlivé symboly sú farebne odlíšené farebným ( čiernym, modrým, červeným, žltým, šedým) pozadím podľa slovných druhov. Ide o novú formu farskej katechézy ktorá je prispôsobená tým, ktorí by sa k čítaniu Svätého Písma pre svoj handicap nemohli dostať.

Please follow and like us:
Počet videní: : 50