Odborno-metodický seminár

13 sep

DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad  Prešovskej archieparchie v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou /GTF PU/ v Prešove pripravuje pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborno-metodický seminár s názvom „Úvod do biblických kníh pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu,“ ktorý sa uskutoční dňa 20. septembra 2019 na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove.   Cieľom uvedeného seminára je priblížiť biblické knihy – Kniha Exodus, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium  podľa Jána

Miesto konania: Gréckokatolícka teologická fakulta, biskupa Gojdiča 2, Prešov
Lektor: doc. ThDr. Daniel Slivka, PhD
Cieľová skupina: Učitelia predmetu náboženstvo/náboženská výchova

Program:
08,30  – 09,30  Sv. liturgia v kaplnke Božej múdrosti /GTF PU/
10,00  – 11,30  Predstavenie biblických kníh /GTF PU – učebňa U2/
11,30 – 12,00   Prestávka
12,00 – 13,30  Spoločná téma kníh: Z tmy do svetla
13,30 – 14,00  Diskusia a záver

Please follow and like us:
Počet videní: : 51