Odborno-metodický seminár v Prešove

12 jún

18. 02. 2015 – DKÚ PA – V pondelok 16. februára 2014 sa v priestoroch Metodicko-pedagogického centra, regionálne pracovisko v Prešove, uskutočnil odborno-metodický seminár pre kňazov a katechétov náboženstva/náboženskej výchovy s názvom „Nové učebnice pre predmet náboženstvo/náboženská výchova“, ktorý pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s autormi jednotlivých učebníc. Do 1. septembra 2015 budú k dispozícií nové učebnice náboženstva/náboženskej výchovy pre 1. – 9. ročník ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ. Z desiatich autorov učebníc sú šiesti gréckokatolíci z toho štyria z Prešovskej archieparchie. Mgr. Emil Rešetár predstavil učebnice pre 6. ročník ZŠ, ktorú pripravil s Mgr. Alžbetou Gerberyovou, SNPM. Učebnicu pre 7. ročník ZŠ predstavila jej autorka Mgr. Slávka Rusnáková a PaedDr. Ľubomíra Pružinská predstavila učebnicu pre 2. ročník ZŠ. Seminára sa zúčastnili aj budúci kňazi či katechéti – seminaristi 5. ročníka z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. Zodpovednou prácou a zanietenosťou našich učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy sa tak do škôl dostávajú kvalitné učebné pomôcky, ktoré napomáhajú v rozvíjaní školskej katechézy.

Please follow and like us:
Počet videní: : 40